22 Mei 2023 14:24:15 WIB

Maklumat Pelayanan

                                          DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

                                                            MAKLUMAT PELAYANAN


  1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksankan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
  2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
  3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

 

                                                                                                                                                  PADANG,       JULI 2022

                                                                                                                                              KEPALA DINAS KESEHATAN

                                                                                                                                              PROVINSI SUMATERA BARAT

 

 

 

                                                                                                                                                      dr. Lila Yanwar, MARS

                                                                                                                                                  NIP. 19720330 200212 2 001 

Kategori: